top of page

INTEGRITETSPOLICY

Lokalisera värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med EUs dataskyddsdirektiv GDPR. Här nedan finns information om hur vår verksamhet behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 i hela EU. Alla verksamheter måste följa GDPR och den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen PUL och förordningen ger privatpersoner ett utökat integritetsskydd.

Genom att använda webbplatsen godkänner du informationen och villkoren som står beskrivet här.

Vilka typer av personuppgifter vi hanterar 

Uppgifter som behandlas är främst företagsrelaterade då vi arbetar B2B. De personuppgifter som vi oftast hanterar rör den som representerar en befintlig eller kommande verksamhet, i behov av en lokallösning eller de hyresgäster som sitter på vårt kontorshotell.

Kategorier av uppgifter som behandlas är: Företagsuppgifter så som adress, telefonnummer, e-post och organisationsnummer. Personuppgifter som sparas är namn, e-post, telefonnummer till kontaktpersoner samt kommunikation. I vissa fall kan personnummer sparas med anledning av lagar och förordningar.


Till vad använder vi uppgifterna
1. Vid kontakt med oss genom intresseanmälan på web, kontakt via telefon eller e-post gällande lokalsökning. Uppgifter behandlas till de som representerar en befintlig eller kommande verksamhet i behov av en lokallösning. Laglig grund: Berättigat intresse för att kunna möjliggöra god kundservice gentemot de som visat intresse för ett lokalobjekt.


2. För att kunna hantera och fullfölja vårt uppdrag. Uppgifter behandlas för att hålla kontakt med våra intressenter, uppdragsgivare och dess representanter. Laglig grund: Berättigat intresse samt för att kunna fullfölja vårt uppdrag och åtagande enligt avtal.

3. För att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser.
Information behandlas för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar och myndighetsbeslut. Vi behandlar och lagrar information som kan hänföras till en viss individ i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen. Laglig grund: För att följa tillämplig lagstiftning.

 

4. För att kunna marknadsföra förmedlingstjänster och lediga lokalobjekt. Information behandlas för att kontakta tidigare lokalintressenter som vi haft som part i ett lokalsökningsuppdrag, överlåtelseuppdrag eller uthyrningsuppdrag. Laglig grund: Berättigat intresse, för att vi ska kunna marknadsföra oss till tidigare intressenter och erbjuda tjänster vi tror de kan vara intresserade av.

5. För vår affärsutveckling.
Information behandlas för vårt interna affärsutvecklingsarbete. Det kan röra arbete för att förbättra våra tjänster och för att skapa nya affärsmöjligheter. Laglig grund: Berättigat intresse för att kunna utveckla vår verksamhet.

Delning och överföring

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som behandlar uppgifterna för Lokalisera AB räkning, så kallade biträden. När dina personuppgifter delas med Lokaliseras personuppgiftsbiträden behandlas de enligt Lokaliseras instruktioner och för de ändamål vi bestämt. Utöver det kan Lokalisera enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter.

Vi behandlar personuppgifter inom EU/ESS samt samarbetar med leverantörer som gör densamma. Om det inte är möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut. Lokalisera säljer inte vidare någon insamlad information till tredje part.

Lagring av uppgifter

Behandling sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen av behandlingen. All hantering av personuppgifter sker alltid med hög säkerhet.

Dina rättigheter

Du har när som helst möjlighet att begära ut vilka personuppgifter vi har sparade gällande dig. Du har även rätten att begära uppgifterna raderade efter att lagstadgade krav på lagring av dessa utgått att gälla. Du har rätt till rättelse ifall de uppgifter vi har är felaktiga. För mer information gällande GDPR och dina rättigheter gå in på datainspektionens webbplats.

Kontakt

Lokalisera Kontorshotell i Göteborg AB, org: 556770-8499 är ansvarig för att all behandling av personuppgifter i vår verksamhet sker enligt gällande lagstiftning. Kontakt för ytterligare information och frågor kring vår personuppgiftshantering.

Lokalisera Kontorshotell
Flöjelbergsgatan 20B
431 37 Mölndal
+46 31-40 73 30
info@lokalisera.se

Övriga användarvillkor

Bilder som publiceras på vår webbsida är upphovsrättsskyddade och är förbjudna att användas utan tillstånd av Lokalisera Kontorshotell. Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och vi tar inte ansvar för eventuella fel eller brister gällande information och länkning som publiceras här.

bottom of page